Spolehlivý partner
pro technický dozor staveb
Služby Kontakty
BELEFI.EU

Spolehlivý partner pro technický dozor staveb

Jsme společnost, která poskytuje službu v rámci technického dozoru staveb, co se týče dřevostaveb, jsme certifikovaný technický dozor v Asociaci dodavatelů montovaných domů ADMD.

Činnost TDS od
roku 2016

Najdete nás
v Olomouci

Dojezd
do cca 150 km

Certifikovaný
dozor ADMD

Technický dozor stavebníka
dřevostavby, zděné stavby a rekonstrukce

Kontrola podkladů, projektové
dokumentace, smluvních dokumentů

Řešení nesrovnalostí v průběhu
výstavby a po dokončení/ převzetí
díla v rámci reklamace

Kontrola průběhu výstavby, projednání změn, méněprací, víceprací, průběh výstavby v rámci harmonogramu, kontrola odstranění vad a nedodělků

Komunikace v průběhu výstavby
prostřednictvím Projektově.cz

Spolupráce s autorským
dozorem projektanta, architekta

Koordinační činnost v rámci
výstavby, realizace IS, terénních
úprav na pozemku

Vyřízení stavebního povolení, zajištění
vyjádření dotčených orgánů a potřebných
podkladů, ohlášení dokončení stavby a zápis stavby do katastru

Mediace v případě řešení mezní situace
investora s dodavatelem díla apod.

V rámci kontrol zajištění fotodokumentace
a záběrů i dronem

Konzultace v průběhu výstavby, nalezení
nejvhodnějšího řešení v rámci změn

Vypracování návrhu umístění stavby a prvotní 3D vizualizace objektu, spolupráce s projektantem či architektem

Jednorázové posouzení stavby s písemným výstupem se shrnutím zjištěného stavu a poznámkami ke konstrukcím či detailům stavby

Kontakty

Jsme zde, abychom Vám poskytli veškeré informace ohledně našich služeb. Kontaktujte nás, rádi se s Vámi potkáme na první nezávazné schůzce u nás v kanceláři nebo přímo v místě stavby.

BELEFI.eu s.r.o.
IČO: 015 56 991
DIČ: CZ01556991

Sídlo společnosti
Dolní hejčínská 47/25,
779 00 Olomouc

Lenka Marečková
+420 732 223 563

Bedřich Mareček
+420 733 546 030

Náš e-mail
belefi.eu@gmail.com

Naše reference
Gooogle reference

Napište nám...

Zanechte nám svůj dotaz, ozveme se vám zpět.