Reference

Služeb firmy belefi jsem využila jak k jednání s úřady tak k samotnému technickému dozoru. Po všech směrech jsem s jejich činností spokojená.

Šafrová

Dobrý den. Chci Vám oběma a zároveň jako firmě BELEFI poděkovat za příkladný postoj k mému zadání projektové dokumentace stavby, kdy jsem byl nadmíru spokojen s jejím vypracováním. Byl jsem samozřejmě rád i tomu, že jste mne k o všech detailech v průběhu prací informovali. To vše ještě umocnila skutečnost, že veškerou papírovou agendu na úřadech jste vyřídili vy, což je pro mne velkou pomocí a zároveň časovou úsporou. Ještě jednou velké DÍKY. S pozdravem a přáním vše ho dobrého pro Vás.

Z. Hajný

Při rekonstrukci rodinného domu v Olomouci jsme se obrátili na společnost Belefi.eu, která nám zajistila nejen stavební dozor, ale i celkové vedení projektu, včetně řízení dodavatelských firem a pomoci se zajištěním stavebního povolení. Mohli jsme tak stavět i když jsme stále bydleli v Praze a účastnili se jen kontrolních dní. Koordinace byla na velmi dobré úrovni, a přestože se stavba časově protáhla a navýšila finančně (jak to už u rekonstrukcí bývá), hodnotím spolupráci velmi pozitivně a jsem přesvědčen, že Belefi nám pomohla vyřešit hodně problémů a celkově ušetřit čas i peníze.

Ing. Štefka

S firmou Belefi.eu zastoupenou panem Marečkem a paní Novákovou jsme začali spolupracovat už ve fázi přípravy smlouvy se stavební firmou, kdy nám poskytli rady, na co si při jednáních dát pozor a co stojí za to smluvně ošetřit, dále i kontrolu kalkulací, zda obsahují všechny náležitosti. V průběhu stavby nejen že poskytovali pečlivý standardní stavební dozor, kdy například probíhali kontroly kvality betonu, vlhkosti dřeva a další, ale i v případě jakéhokoliv jiného problému byli ochotni poskytnou řešení ať už formou návrhu pro stavební firmu nebo zajištěním vlastního kontaktu, např. návoz zeminy pro zvýšení pozemku nebo realizaci kompletní projektové dokumentace pro novou kanalizaci včetně samostatného stavebního povolení. Veškerá komunikace a fotodokumentace se ukládá na speciální server na síti, takže po přihlášení ať už z domu, z práce či ze stavby máme data vždy online k dispozici pro vyjasnění jakýchkoliv otázek. Ovšem, že i u nás byli na začátku pochybnosti, zda si nezávislý stavební dozor můžeme dovolit a zda nám nestačí jen stavbyvedoucí z dodavatelské firmy, ale po zkušenostech nic nemohu doporučit více, přes náklady s tímto spojené se nám ve finále podařilo ušetřit mnohem více, než jsme předpokládali i například tím, že vám váš odborník poskytuje průběžnou radu na jednáních se stavební firmou a zabrání tak tlaku uzavřít hned na místě například nevýhodnou doložku. Slovo závěrem - doporučuji začít přemýšlet o technické podpoře hned, když vás napadne myšlenka vlastního bydlení a začnete hledat pozemek. Se stavebním dozorem již v této fázi si budete schopni ušetřit mnoho pozdějších starostí.

Kunčíková