Galerie projektů

Realistické vizualizace

Sestavujeme 3D návrhy

Poslední realizované projekty

Výstavba rodinných domů v obci Daskabát

projektová příprava 2018  •  realizace výstavby 2019-2020

Návrh zastavovací situace pozemku č. parc. 557/12 v obci Daskabát

Vypracoval: Ing. arch. Luděk ŠAMŠULA

Výstavba rodinných domů v obci Dobrčice

projektová příprava 2018  •  realizace výstavby 2019-2020

Návrh zastavovací situace pozemku č. parc. 371, 362/1, 362/2, 362/3, 45/1, 45/2, 46 v obci Dobrčice

Vypracoval: Ing. arch. Luděk ŠAMŠULA