Certifikáty

Úspěšně jsme absolvovali školení
"Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi"