Umístění stavby na pozemek

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Možná si někteří z vás myslí, že svůj rodinný dům si mohou na pozemek postavit, odborně umístit, kdekoliv, kde se vám líbí, nicméně jak už to chodí i tady jsou přesná pravidla a požadavky. Ty jsou jednak dány již samotným pozemkem a jeho dispozicí (tvarem a velikostí, svažitostí, umístěním vzhledem k okolním pozemkům a stavbám) a jednak podmínkami danými obcí či stavebním úřadem, potažmo územním plánem/územní studií.

Když investor, dříve neznalý věci, zabředne do vyřizování a „lítání“ kolem pozemku a přípravy k výstavbě, zjistí, že je potřeba tolik úkonů a položek, o kterých do té doby neměl ani tušení. A zcela jistě nejsou neopodstatněné.

V minulém článku jsme hovořili o podstatném při výběru pozemku a o územně plánovací informaci, regulativech. Jeden „detail“ popsán nebyl a to jsou osvity.  Tedy orientace ke světovým stranám, která je pro Vás jako budoucího uživatele domu velmi důležitá a ovlivní i celou vnitřní koncepci domu, rozložení a umístění obytných místností. Které pokoje budu mít na severní a které na jižní straně ? Chci, aby mě ráno budil východ slunce? A nejenom ovlivní ve smyslu „musím něco dodržet“, ale naopak Vám pomůže k lepšímu a komfortnějšímu bydlení, pokud ji využijeme ve svůj prospěch a citlivě s ní pracujeme. Určitě není například na škodu využít přirozeného osvětlení při práci u kuchyňské linky, právě naopak (možná logická a téměř samozřejmá věc, nicméně setkáváme se s různými projekty domů, které na toto absolutně nemyslí), proč nemít přirozeně  osvětlené pokoje  v době, kdy je nejvíce během dne využíváme. Vrátíte se unavení z práce a chcete si ještě užít sluníčka, buď v interiéru nebo exteriéru, kdy si sednete s kávou třeba na terasu. Je potřeba myslet na to, jak se slunce pohybuje v průběhu dne nad pozemkem a dle toho i úplně v začátcích přemýšlet v souvislosti s umístěním domu.

Umístění domu na pozemek ovlivňuje okolí, sousední pozemky a samotní sousedé. Je potřeba dodržet zákonem danou odstupovou vzdálenost od hranice pozemku.  Jak nám říká stavební zákon a prováděcí vyhláška vzdálenost mezi rodinnými domy (nejedná-li se o specifickou řadovou zástavbu) nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místnostíV tomto případě je možno podat žádost o tzv. vyjímku. Ke schválení vyjímky se budou vyjadřovat majitelé sousedního pozemku a z praxe ne vždy ze strany sousedů narážíme na vstřícné chování, byť je naše žádost podložená mnoha argumenty a jsme přesvědčeni, že souseda navržené řešení nijak neomezuje. Pokud máme nezastavěné území rozhodující pro určení vzdálenosti mezi dvěma objekty dle uvedených pravidel je ta budova, která je v území realizována jako první. To je příjemná zpráva, na druhou stranu naši klienti patří ve 100% do té druhé skupiny a musí se vypořádat s podmínkami, které jim ten první, možná šťastnější stavitel, přichystal…  Je i zajímavé se zamyslet nad hypotetickou situací, kdy bude v nezastavěném území probíhat na dvou sousedních pozemcích současněúzemní řízení o umístění staveb pro bydlení. Kdo je, bude ten první? Vypůjčím si slova právníka: „Je otázkou, jakým způsobem budou při posuzování odstupových vzdáleností obě žádosti synchronizovány, tzn., která žádost bude při nesplnění požadavků na minimální vzdálenosti objektů pro bydlení zamítnuta na úkor žádosti druhé. Na tuto otázku zatím soudní ani odborná praxe nikterak neodpověděla, avšak vzhledem k palčivosti problému lze reakci přinášející uspokojivou odpověď snad brzy očekávat.“ A to říkají odborníci, jak se v tom má pak orientovat nováček v podobě nadšeného budoucího majitele rodinného domu.

K umístění stavby je ve většině případů potřeba požádat o vydání územního rozhodnutí, alternativou a malinko jednodušší variantou je v některých případech vydání územního souhlasu. K tomu je zapotřebí přiložit písemný souhlas právě sousedů a to s sebou nese potřebu a nutnost podstoupit jednání se sousedy s již připraveným situačním výkresem, na který Vám dotyčný písemně vyznačí svůj souhlas (nemusí být ověřený). Ne každý projev souhlasu je souhlas, opět je nutné dodržet požadavek zákona. Přemýšlíme, jakou bychom dali radu, jak se sousedy takové jednání vést. Buďte přirození, buďte připravení vysvětlit svůj záměr jasně a zřetelně, s pevnými argumenty, nedejte se odradit někdy prvotní neochotou či odmítavým jednáním. Jednoduchá věc? Není, ne vždy, reálně dost často není, jen pomyslete, že už tady si začínáte budovat určité sousedské vztahy a že vás to může v budoucnu ovlivnit.

Odstupová vzdálenost ovlivňuje také požárně nebezpečný prostor, tedy prostor, kam až dosahuje teplo od hořící stavby a tento prostor by neměl v zásadě překročit hranici vašeho pozemku. Toto je velmi důležitý faktor, i omezující, který nám zasahuje do umístění stavby. Nicméně toto nechme na odborníkovi. Proto se u stavby zpracovává požárně bezpečnostní řešení u autorizovaného projektanta a je nezbytnou součástí projektové dokumentace stavby.

 

BELEFI.eu s.r.o.
Koordinace a technický dozor staveb

Lenka Nováková