Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Změnou technologií výstavby rodinných domů a nejen rodinných domů dochází v posledních letech ke značným technologickým změnám, které vedou k velkým úsporám energií nutných k zabezpečení dobré pohody bydlení a také klimatických podmínek v domě. Technologie obvodových a stropních panelů, které jsou konstruktéry a projektanty navrhovány, jsou ke dnešnímu dni dopracovány do poměrně dobrých parametrů a v případě, že montážní (prováděcí) firma dodrží veškeré technologie doporučené projektantem s ohledem na tepelnou prostupnost zdí, skýtá klientovi takto postavený dům poměrně značný energetický komfort.

Stavba jako taková se skládá jak známo z velkých částí a součástí. Dnes bychom se rádi dotkli problematiky podlah, jejich kotvení a montáže.

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Možná si někteří z vás myslí, že svůj rodinný dům si mohou na pozemek postavit, odborně umístit, kdekoliv, kde se vám líbí, nicméně jak už to chodí i tady jsou přesná pravidla a požadavky. Ty jsou jednak dány již samotným pozemkem a jeho dispozicí (tvarem a velikostí, svažitostí, umístěním vzhledem k okolním pozemkům a stavbám) a jednak podmínkami danými obcí či stavebním úřadem, potažmo územním plánem/územní studií.

Když investor, dříve neznalý věci, zabředne do vyřizování a „lítání“ kolem pozemku a přípravy k výstavbě, zjistí, že je potřeba tolik úkonů a položek, o kterých do té doby neměl ani tušení. A zcela jistě nejsou neopodstatněné.

Hodnocení uživatelů: 4 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Jedním z nějvětších úskalí při realizaci stavebního záměru, svého snu, je kde dům postavit. Legislativní změny a neustálý nesoulad potřeb občanů a obcí v rámci územních plánů a někdy nesmyslně držených stavebních rezerv v současné době nenabízí velké množství pozemků vhodných k zástavbě. Poměrně dramatické situace nastávají, pokud zájemce o stavbu chce realizovat výstavbu rodinného domu v obcivětších rozměrů (nad 30 000 obyvatel), kde jsou momentálně stavební parcely vyčerpány, stavební rezervy neuvolněné a z valné části pozemky vhodné k zástavbě drží developerské společnosti pro bytovou a občanskou výstavbu. Proč? Jistě tomu všichni rozumíme.

Hodnocení uživatelů: 4 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Záměrem každého investora (stavitele) je postavit kvalitní dům s ohledem na vynaložené úsilí a finanční zátěž. A samozřejmě na budoucnost spojenou s péčí o dům. Žádný investor a posléze majitel novostavby nemůže pominout důležitý fakt, že o dům je potřeba se starat. Čím kvalitněji bude stavba připravena hned v počátku, jak co se týče dobře připravené projektové dokumentace, tak výběru vhodného stavebního materiálu, typu výstavby, kvalitní a osvědčené dodavatelské firmy a s tím spojené samotné kvality provádění výstavby, a následně v průběhu výstavby, tím více se to odrazí v následné údržbě a hlavně v samotném provozu stavby.

Internet je dnes plný dobrých rad pro potencionální stavitele. Kdo si dá práci, nalezne návod na vše. V průběhu let, jak se potkáváme s klienty (bývají to lidé z různých oborů, IT manažeři, lékaři, obchodníci, zaměstnanci státní správy ...), opakovaně zjišťujeme, že klienti přijdou nabití obrovským množství informací a znalostí, které získali zejména z internetu a pak z osobních zkušeností svých kamarádů a přátel.